Pismo Fundacji "Świat Głuchych" do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Szanowni Państwo,
w obliczu sytuacji w jakiej znalazło się nasze społeczeństwo, pragniemy zaproponować pomoc dedykowaną niesłyszącym seniorom. Inicjatywa polega na skomunikowaniu niesłyszących seniorów z wolontariuszami, którzy pomogą w najpilniejszych sprawach. Może to być wykonanie telefonu do służb sanitarnych, do lekarza pierwszego kontaktu. Ale przede wszystkim skupiamy się na udzieleniu doraźnej pomocy polegającej na dostarczeniu zakupów (środków higienicznych, spożywczych, leków). Do kontaktu zostaje delegowany pracownik, który będzie zbierał informację o zapotrzebowaniu, ale również będzie prowadził bazę wolontariuszy. Usługa dostępna jest na terenie całego kraju.

Informację o inicjatywie nagraliśmy w języku migowym i opublikowaliśmy na stronie Fundacji:
Film na stronie Fundacji "Śwat Głuchych": „Migiem pod same drzwi”

Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie informacji do placówek i ośrodków zajmujących się tego typu usługami. Być może uda się wspólnie pomóc.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Smakowski
Prezes Zarządu Fundacji Świat Głuchych

 

Załącznik w formacie PDF:

Migiem pod drzwi (113.25 KB)