W związku z możliwością ubiegania się o dodatek osłonowy, nie przyznaje się obecnie dodatków energetycznych.

Na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od 4 stycznia do 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.