2015-02-02 Starogard Gdański: Dostawa talonów (bonów) żywnościowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Numer ogłoszenia: 23116 - 2015; data zamieszczenia: 02.02.2015

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2015-02-02  Treść ogłoszenia (94KB)
2015-02-02  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (3654KB)
2015-02-02  załącznik nr 1 (30KB)
2015-02-02  załącznik nr 2 (36KB)
2015-02-02  załącznik nr 3 (27KB)
2015-02-02  załącznik nr 4 (25KB)
2015-02-02  załącznik nr 5 (25KB)
2015-02-02  załącznik nr 6 (53KB)
2015-02-16  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (331KB)
2015-02-24  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (167KB)