Niżej umieszczono plakat informacyjny dotyczący programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Plakat informacyjny

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Solidarnościowego. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023. Kwota dofinansowania 68.868,36 zł, całkowita wartość 68.868,36 zł.