W związku z koniecznością zakończenia roku budżetowego informujemy, że:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku o pomoc społeczną do dnia 5 grudnia 2023 r. rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczeń nastąpi w grudniu bieżącego roku,
  • ewentualna wypłata świadczeń na wnioski złożone po 5 grudnia 2023 r. nastąpi w styczniu 2024 r.