World Adoption Day od wielu lat obchodzony jest na całym świecie. Jego inicjatorem jest Hank Fortener, który propagowanie adopcji rozpoczął poprzez docenianie rodzin adopcyjnych, ich trudu i determinacji. To właśnie 9 listopad przypada ŚWIATOWY DZIEŃ ADOPCJI będący idealną okazją, by nie tylko uświadamiać, czym jest sam proces adopcyjny ale też obalać mity związane z przysposobieniem.

Symbolem ŚWIATOWEGO DNIA ADOPCJI jest „uśmiechnięta dłoń”, która symbolizuje pomoc i radość.

Światowy Dzień Adopcji 2023


Tego dnia rodziny na całym świecie świętują bycie razem i wspominają pierwsze spotkanie. Wiele osób rezygnuje z pomysłu adopcji ze względu na długi i mozolny proces jaki czeka rodziców adopcyjnych. Należy jednak pamiętać, że cała procedura ma na celu zapewnienie dziecku stabilnego domu i rodziców, którzy są w stanie zapewnić dziecku byt i rozwój.

Z myślą o wydarzeniu, 9 listopada planowany jest Dzień Otwarty Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku, który znajduje się przy al. Gen. Józefa Hallera 14 w Gdańsku. Tego dnia będzie możliwość spotkań indywidualnych dla mieszkańców województwa pomorskiego zainteresowanych tematyką przysposobienia.

Więcej informacji dotyczących obchodów wydarzenia można uzyskać ze strony internetowej Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.