Zapraszamy osoby chętne do pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, które posiadają:

 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna.

1. Zapraszamy również osoby, które do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z niżej wymienionych kierunków:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie,

2. ukończyły studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w ppkt 3,

3. przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach:

 • pedagogika,
 • psychologia,
 • politologia,
 • politologia i nauki społeczne
 • socjologia,

4. do dnia 1 listopada 2007 r. ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia – bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność,

5. przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskały dyplom ukończenia tych studiów.

Niżej plakat: