Nowy okres świadczeniowy 2023/2024 w MOPS Starogard Gdański dla zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 1 lipca 2023 r. – tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2023 r. –
nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ przez portale: EMP@TIA, ePUAP (/MOPSStarogardGd/) oraz poprzez bankowość elektroniczną, ponieważ:
- można je wysłać z dowolnego miejsca,
- bez przychodzenia do Ośrodka,
- bez oczekiwania w kolejce,
- wykazujemy w ten sposób troskę o zdrowie swoje i innych osób.

Dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego wnioski w formie papierowej przyjmuje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6:

 • poniedziałek - czwartek w godz. 8:00 – 15:00
 • piątek w godz. 8:00 - 13:30

ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2023 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2023 r.;
  we wrześniu i w październiku 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2023 r.;
  w listopadzie i w grudniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 29 lutego 2024 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do 30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2022/2023, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2023r.

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE

Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2023 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2023 r.;
  we wrześniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2023 r.;
  w październiku 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2023 r.;
  w listopadzie 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2024 r.;
  w grudniu 2022 r. i styczniu 2024 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 29 lutego 2024 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2023 r.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2022/2023 świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2023 r.

Ważne!

Od nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2023 r., wzrośnie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wyniesie 1209 zł.

 

Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletnez wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:

 • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;
 • aktualny adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia;
 • numer telefonu, który jest pomocny do kontaktu z klientem.

O zmianach oraz istotnych informacjach, które ułatwią nasze wzajemne kontakty będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.