W związku z koniecznością zakończenia roku budżetowego informujemy:

  • jeśli wnioskodawca złoży kompletny wniosek o pomoc społeczną do 5 grudnia 2022 r. przyznanie pomocy i wypłata świadczeń nastąpi w bieżącym roku,
  • natomiast wnioski złożone po 5 grudnia będą realizowane w styczniu 2023 r.