Od września do listopada 2022 r. Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim realizował projekt socjalny dedykowany mieszkańcom Starogardu Gdańskiego zainteresowanym lepszą jakością opieki i wychowania.

W ramach projektu zorganizowano cykl 5 spotkań edukacyjno-psychologicznych w formie warsztatowej, odbywających się co dwa tygodnie w godzinach popołudniowych. Łącznie w zajęciach wzięło udział 29 mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Spotkania były prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa – Panią Barbarę Liedtke-Kątnik, specjalistę z zakresu komunikacji, motywacji, rozwiązywania konfliktów i budowania relacji.

„Pani Barbara Liedtke-Kątnik od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem i zachwyca swoją wiedzą, charyzmą i doświadczeniem. Jest dla Nas gwarancją profesjonalizmu oraz niepowtarzalnej atmosfery sprzyjającej refleksji nad własną postawą wychowawczą” – mówi Joanna Treder, Koordynator asysty rodzinnej, jedna z autorek projektu.

„Nasz projekt był odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie. Na co dzień, wykonując swoje obowiązki służbowe, dostrzegamy jak wielu dorosłych ma problemy związane z opieką i wychowaniem dzieci. Ponadto zdiagnozowaliśmy problem wciąż niewystarczającej pomocy świadczonej na rzecz dziecka i rodziny. Stąd pomysł na realizację tego typu działań” – dodaje Agnieszka Wujec, asystent rodziny.

Zajęcia miały na celu:

  • wsparcie rodziców w procesie zdobywania umiejętności opiekuńczo – wychowawczych;
  • podniesienie kompetencji rodzicielskich tak, aby przeciwdziałać problemom wychowawczym;
  • uświadomienie rangi rodziny w życiu dziecka;
  • podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat ich praw i obowiązków;
  • wskazanie jak prawidłowo wypełniać funkcje rodzicielskie;
  • podniesienie poziomu wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego potrzeb;
  • uświadomienie jak zachowanie rodzica i relacje w rodzinie wpływają na dziecko oraz jak mądrze podejmować decyzje, aby utrzymywać prawidłowe relacje z dziećmi;
  • wskazanie jak rozsądnie spełniać oczekiwania dzieci oraz wprowadzać je w otaczający świat, w taki sposób, aby zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

„Dzięki praktycznej wiedzy zdobytej w trakcie warsztatów szczera i otwarta rozmowa z dzieckiem nie powinna być już dla rodziców problemem” – podsumowuje Magdalena Liss-Peplinska, asystent rodziny.

„Tegoroczne zajęcia, podobnie jak ich pierwsza edycja, spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Uświadomiły Nam także, że mieszkańcy Starogardu mają dużą potrzebę objęcia tego typu wsparciem i wymiany doświadczeń.

Wszyscy uczestnicy wyrażali zadowolenie z formy zajęć i sposobu ich prowadzenia, a co najważniejsze wskazali szereg tematów które chcieliby poruszyć w przyszłości. I to właśnie po te tematy sięgniemy realizując kolejne projekty” – zapewnia Izabela Lis, asystent rodziny.

„ Dla nas jako autorów projektu opinie uczestników są szczególnie ważne i motywujące do dalszej pracy” – podsumowują autorki projektu.

Autorami i realizatorami projektu były: Joanna Treder, Izabela Lis, Magdalena Liss-Peplinska, Agnieszka Wujec, Marta Jankowska.

Niżej dwie fotografie:

Dziecko tu i teraz inwestycja w przyszlosc 1