Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania propozycji cenowych na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 1 osoby niepełnoletniej powyżej 12 roku życia– usługi psychoterapii z psychoterapeutą w nurcie psychodynamicznym metodą EMDR, w terminie od 15 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wymiarze usług: 3 godziny zegarowe w tygodniu.

Kwalifikacje

Zgodnie z:

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 (Dz. U. 2019 poz. 1285) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2021 poz. 2400);
  2. Zaleceniami Konsultanta Krajowego w zakresie Psychiatrii;
  3. Zaleceniami Polskiej Rady Psychoterapii;
  4. Zaleceniami Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR:

osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze – psychoterapię w nurcie psychodynamicznym metodą  EMDR posiada kwalifikacje, które muszą być spełnione łącznie:

1) Posiada Certyfikat psychoterapeuty;

lub posiada status osoby w trakcie certyfikacji, czyli:

a) posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

b) ukończyła przynajmniej 2 lata z 4-letniego szkolenia psychoterapii w wymiarze co najmniej 1200 godzin;

c) posiada zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracuje pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty;


2) Posiada Certyfikat/Zaświadczenie/Dyplom ukończenia pełnego podstawowego szkolenia EMDR prowadzonego przez akredytowanego przez EMDR Europe trenera;

3) Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji zgodnie z zaleceniami Polskiej Rady Psychoterapii.

 

Propozycje cenowe za 1 godzinę zegarową można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd) do dnia 07.06.2022r. do godz. 13.00.

Maksymalna kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi, zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: 80 zł brutto za 1 godzinę zegarową.

Do propozycji cenowej należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymienione w niniejszym zaproszeniu. W punkcie 3)oraz w przypadku osoby ubiegającej się o certyfikację, zamawiający wymaga kserokopii oświadczenia superwizora oraz kserokopii oświadczenia osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty. Wykonawca spełniający wymagania, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie wezwany do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentacji.

 Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (308.66 KB)