Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 "Centrum Wsparcia".Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

 

W ramach swoich działań Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego informuje o możliwości uzyskania wsparcia.

 

Zdrowie psychiczne i telefony zaufania:

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA
22 484 88 01

Telefon Zaufania Dla Dorosłych (pon. nd. 14:00 - 22:00)
116 123

Telefon Zaufania Dla Osób Starszych
22 635 09 54

Infolinie:

Infolinia MZ ws. Koronawirusa
800 190 590

Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
800 676 676

Rzecznik Praw Pacjenta
800 190 590

Telefony ws. dzieci i młodzieży:

Całodobowa, Bezpłatna Infolinia Dla Dzieci i Młodzieży, Rodziców oraz Nauczycieli
800 080 222

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Silę
116 111

Telefon Dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci
800 100 100

Telefon Grupy Edukatorów Seksualnych "Ponton"
22 635 93 92

Telefony zw. z przemocą w rodzinie:

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie — „Niebieska Linia"
800 120 002

Centrum Praw Kobiet
22 621 35 37 /600 070 717

Policyjny Telefon Zaufania ws. Przemocy w Rodzinie
800 120 226

Inne:

Bezplatna Linia Wsparcia Dla Osób po Stracie Bliskich Fundacji Nagle Sami
800 108 108

Infolinia „Anonimowych Alkoholików"
801 033 242

Lambda Warszawa - Pomoc dla Osób LGBT
22 628 52 22

Telefon Zaufania HIV/AIDS
801 888 448 / 22 692 82 26

Telefony ws. osób zaginionych:

Telefon w Sprawie Zaginonego Dziecka i Nastolatka
116 000

Linia Wsparcia Fundacji ITAKA
22 654 70 70

 

Niżej plakat:

Plakat Fundacji ITAKA (tekst jak wyżej)