Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w grudniu 2020 roku:


Świadczenia wychowawcze - 18.12.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 21.12.2020 r.