1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kryterium wzrośnie z 800 zł do 900 zł na osobę w rodzinie. W nowym okresie świadczeniowym przy ustalaniu prawa do tych świadczeń funkcjonować będzie również tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

To oznacza, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń, czyli kwoty 900 zł miesięcznie na osobę świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem tego mechanizmu wynosić będzie 100 zł.