Ważny komunikat:
  • Informujemy, że wnioski o POMOC SPOŁECZNĄ złożone do dnia 4 grudnia bieżącego roku zostaną rozpatrzone w 2020 r., natomiast wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w styczniu 2021 roku.
  • Informujemy, że zasiłki z terminem wypłaty przypadającym na dzień 25 grudnia 2020 r. będą wypłacane w dniu 17 grudnia 2020 r.
  • Informujemy, że zasiłki z terminem wypłaty przypadającym na dzień 20 grudnia 2020 r. będą wypłacane w dniu 15 grudnia 2020 r.