Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że w związku ze stanem epidemii wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 i zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie na zakup żywności dla dzieci, które dotychczas były objęte pomocą w formie posiłku w szkole.

Świadczenie będzie realizowane do wysokości średniego kosztu posiłku obliczonego dla miejskich szkół i przedszkoli, w formie przelewu na konto bankowe.

O pomoc mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

Zgłoszenia w sprawie można dokonać pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pod nr tel. : + 48 58 562 44 58 lub +48 58 561 29 32 w godzinach od 8.00 -15.00, od poniedziałku do piątku.