W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wrażliwi na potrzeby osób wymagających szczególnej troski: starszych, samotnych
czy niepełnosprawnych, informujemy że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim podejmuje następujące działania:
  1. W przypadku uzyskania informacji od SANEPID-u dotyczącej w szczególności osoby samotnej, starszej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną domową, rozeznawać będziemy sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem; pracownik socjalny Ośrodka nawiąże kontakt z osobą w kwarantannie domowej telefonicznie.
  2. Osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym lub innym wymagającym wsparcia poddanym kwarantannie domowej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Można Inaczej, udzielać będziemy pomocy w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej; zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 15,00 pod tel. Ośrodka nr 58 5624458 i nr 501309968; zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio w Stowarzyszeniu Można Inaczej pod tel. nr 668355093 i nr 606998370.
  3. W sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem, i np. przy pomocy dalszej rodziny, sąsiadów czy znajomych, zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, może zgłosić swoją sytuację telefoniczne, od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 15,00 pod nr tel. 58 5624458 lub 501309968; sprawy rozpatrywać będziemy indywidualnie.
  4. W stosunku do osób, które wskutek przejścia choroby, po leczeniu w szpitalu wymagają chociażby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, mogą być przyznane tego typu świadczenia. W tym celu można zgłosić swoją sytuację telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 15,00 pod tel. Ośrodka nr 58 5624458; sprawy rozpatrywać będziemy indywidualnie.

W działaniach pomocowych niezwykle ważny jest wspólny wysiłek dostępnych służb na terenie naszego miasta oraz udział wszystkich ludzi dobrej woli.

BądźMY RAZEM.