Ważny komunikat:

- Informujemy, że wnioski o POMOC SPOŁECZNĄ złożone do dnia 6 grudnia bieżącego roku zostaną rozpatrzone w 2019 r., natomiast wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w styczniu 2020 roku.

- Informujemy, że zasiłki z terminem wypłaty przypadającym na dzień 25 grudnia 2019 r. będą wypłacane w dniu 19 grudnia 2019 r.