Integracyjny Przegląd Kabaretowy ,, Złota jesień humorem się niesie” Środowiskowych  Domów Samopomocy MOPS w Starogardzie Gdańskim odbył się 17 października 2019 roku po raz XIII, co wcale nie oznacza że był  pechowy, wręcz przeciwnie zainteresowanie spotkaniem integracyjnym  nie maleje i z roku na rok cieszy się dużą popularnością - mówi Aleksandra Formela kierownik placówki specjalistycznej MOPS w Starogardzie Gdańskim.

W tym roku na scenie Starogardzkiego Centrum Kultury  zaprezentowało się 16 zespołów teatralnych reprezentujących m. in.  Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz  Środowiskowe Domy Samopomocy z Kalisk, Kleszczewa, Skarszew, Starogardu Gdańskiego, Malborka, ponadto grupa  reprezentująca  Specjalny  Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy  w Starogardzie Gdańskim,    Młodzieżowy Zespół Teatralny ,,Napararawan” działający przy SCK oraz reprezentacja Dziennego Domu Senior + MOPS w Starogardzie Gdańskim - na przeglądzie integracyjnym po raz pierwszy oraz Przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych oddział w Starogardzie Gdańskim. Przegląd  to okazja do zaprezentowania swoich możliwości artystycznych oraz dobrej zabawy. Mimo jesiennej zadumy  w SCK zagościły radość, uśmiech wspólna zabawa. Biletem wstępu na salę był  dobry nastrój i pozytywne myślenie,  innych myśli na tej salę nie dopuściliśmy  do głosu - dodaje pani Formela organizator spotkania.

W tym roku przegląd rozpoczął zespół reprezentujący gospodarza imprezy tj. Blue Mc z utworem ,,Przebij pionę”, który powstał na  potrzeby XIV Festiwalu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych  POZA POZY Gdańsk 2019. Utwór ten to manifest,  który niebawem bo 22 października 2019 roku  wybrzmi  na scenie Europejskiego Centrum Solidarności. Tekst utworu napisany przez pracowników ŚDS panią Monikę Labon i Bartosza Stawowego mówi o czymś niezwykle ważnym dla osób niepełnosprawnych bo o tolerancji, wolności, o  potrzebie bycia autentycznie  obecnym w społeczności lokalnej i świadomości innych ludzi. Jesteśmy z niego bardzo dumni i utożsamiamy się z nim - podsumowuje pani Formela.

W tym roku imprezie integracyjnej współtowarzyszył konkurs plastyczny ,, Jesienne Pozdrowienia”. Nadesłane licznie, kolorowe pocztówki wypełniły w dniu przeglądu wnętrze SCK. Spośród nadesłanych prac, JURY nagrodziło 5 z nich. Zwycięzcami konkursu zostali: pani Kazimiera Sędziak reprezentująca Dzienny Dom Senior + MOPS w Starogardzie Gdańskim, pani Izabela Ossowska reprezentująca ŚDS MOPS w Starogardzie Gdańskim, słuchacze Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim oraz pani Emilia Czaplewska  i Przemysław Łopatniuk reprezentanci Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Skarszewach.

Przedsięwzięcie swoją obecnością i pomocą wsparli niezawodni słuchacze starogardzkiej szkoły policealnej w Kocborowie - kierunek terapia zajęciowa- przyszli adepci zawodu terapeuta zajęciowy, z którą ośrodki wsparcia organizator spotkania od wielu lat współpracują w ramach m. in. organizowanej praktyki zawodowej. Kolorowe, radosne spotkanie artystyczne sprawiło, że integracja i przesłanie utworu ,, Przebij pionę” stało się faktem.

Sporządziła
Aleksandra Formela
kierownik placówki specjalistycznej
MOPS w Starogardzie Gdańskim

Niżej prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia:

Kolorowe pocztówki wiszące na sznurkach przedstawiają jesień, w tle ciemne płótno.

Na scenie parę osób w tym pani Dykretor MOPS w Starogardzie Gdańskim Urszula Ossowska otwierająca to wydarzenie

Tańczący uczestnicy przeglądu, ubrani na kolorowo, pod sceną oglądające przedstawienie dzieci

Kobieta w zielonej marynarce mówiąca do mikrofonu, a za nią grupa dzieci przygotowująca się do występu.

Kobieta stojąca na scenie ubrana w kolorowy niebieski fartuch, stoi z rozciągniętymi na bok rękoma gdzie trzyma 2 siatki z kolorowym motywem kociewskim

Kobieta ubrana w kolorowy fartuch zmiana ta scenie. W tle dekoracje oraz osoba mówiąca do mikrofonu

Sześć kobiet oraz trzech mężczyzn w staropolskich strojach występuje na scenie (śpiewają)

Kolejna grupa artystów występująca na scenie

Grupa sześciu artystów przebrana występuje na scenie. Na pierwszym planie kobieta przebrana za kurczaka

Grupa uczestników z ŚDS MOPS ze Starogardu Gdańskiego ubrana w kolorowe ubrania z czapkami na głowach oraz ciupagami występują na scenie