Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r., w tym I okres projektu realizowany jest od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., a II okres projektu realizowany jest od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Cel Projektu GraduatON

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Uczestnikami i uczestniczkami projektu mogą być osoby, które:

  1. Są absolwentami szkoły wyższej (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu); lub
    Uzyskały absolutorium (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu); lub
    Są na ostatnim roku studiów wyższych;
  2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Więcej informacji na stronie Link do projektu Graduaton.

 

Baner projektu GraduatOn. Obraz przedzielony na pół po prawej stronie ludzie pracujący w biurze po lewej napisy.