Projekt w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

STOP krzywdzeniu RAZEM można więcej

Rejestracja:
Ambasador dziecka
kontakt
tel: 570 623 057
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
termin: 05.11.2018
Realizator projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Konferencja:
21 listopada 2018
Miejsce: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
Starogard Gdański ul. Pelplińska 19 (Sala Audytorium)
godz.: 9:15-14:00

PARTNERZY:
polpharma
mozna Inaczej
PATRONAT
HONOROWY:
RZECZNIK PRAW DZIECKA
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
DAJEMY DZIECIOM WIĘŹ WOJEWODA POMORSKI DARIUSZ DRELICH XIII". POLICJA GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

Program konferencji:

8:30 - 9:15 Rejestracja uczestników
9:15 - 9:30 Przywitanie i rozpoczęcie konferencji - Urszula Ossowska
MODUŁ 1 DZIECKO
9:30 - 10:10 Psychologiczne uwarunkowania rozpoznawanie sytuacji krzywdzenia dzieci - dr Marcin Szulc
10:10 - 10:20 Diagnoza sytuacji krzywdzenia dzieci na terenie Gminy Miasta Starogard Gdański - Magdalena Wrońska
10:20 - 10:50 Neurobiologiczne konsekwencje wczesnodziecięcych traum relacyjnych - Anna Szczepanik
10:50 - 11:30 Czym jest, a czym nie jest terapia poznawczo - behawioralna dzieci i młodzieży ? - dr Artur Koławkowski
Przerwa kawowa
11:30 - 12:00 Stolik eksperta - możliwość konsultacji z przedstawicielem Sądu Rodzinnego, Centrum Pomocy Dzieciom, Centrum Pastoralno - Psychologicznego "Więź"
MODUŁ 2
12:00 - 12:30 Wychowanie bez przemocy, czyli jak być szczęśliwym rodzicem, szczęśliwych dzieci? - dr Marcin Szulc
12:30 - 12:45 Dlaczego tak trudno być wspaniałym rodzicem ? - Ewa Serocka, Patrycja Rzoska
12:45 - 13:00 Gdzie jest początek szczęśliwego dzieciństwa ? - Anna Bialik
MODUŁ 3 SPECJALIŚCI
13:00 - 13:40 W jaki sposób zadbać o siebie, aby być dobrym "pomagaczem"? - Barbara Liedtke-Kątnik
13:40 - 13:50 SOK - Studium Osobistego Rozwoju - Robert Czerniga
13:50 0 14:00 Zakończenie konferencji
14:00 Lunch

PRELEGENCI:
Urszula Ossowska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Współautor projektu „WYSTARczy chcieć - RAZEM przeciwko krzywdzeniu dzieci” oraz „STOP krzywdzeniu - RAZEM można więcej”.

dr Marcin Szulc - psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy
powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu dorastania.

Magdalena Wrońska - pracownik socjalny, przewodniczqca Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Anna Szczepanik - psycholog, psychoterapeuta. W Fundacji Dajemy Dzieciom pracuje jako psycholog w programie Dobry Rodzic - Dobry Start. Zajmuje się diagnozq jak i psychoterapiq dzeci i dorosłych

dr n. med. Artur Kołakowski - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor. Pracuje z dziećmi i młodzieżq z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, zarówno jako lekarz jak psychoterapeuta, obecnie w Ośrodku „Poza Schematami”. Specjalłzuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowny'ch u dzieci młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. Od kilku lat pracuje także w nurcie psychoterapii schematu.

Ewa Serocka, Patrycja Rzoska — asystentki rodziny w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, realizatorki projektów „WYSTARczy chcieć - RAZEM przeciwko krzywdzeniu dzieci” oraz „STOP krzywdzeniu - RAZEM można więcej”.
Ewa Serocka pełni funkcję Ambasadora Dziecka.

Anna Bialik — nauczyciel, mediator rodzinny, doradca psychologiczny i terapeuta, kierownik Ośrodka Rozwoju Osobistego w Gdańsku, zastępca prezesa gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, członek Wojewódzkiej Rady
ds. Rodziny powołanej przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Barbara Liedtke-Kqtnik - psycholog kliniczny, trener biznesu, certyfikowany coach Ericsson Collage. Od wielu lat zajmuje się psychoterapiq indywidualnq, ale również szkoleniami zakresu: radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowej, efektywnej komunikacji i współpracy w zespole oraz rozwiqzy.-vania konfliktów, motywowania, budowania zespołu, sztuki prezentacji, profesjonalnej obsługi klienta.

osp. sztab. Robert Czerniga - kierownik Rewiru Dzielnicoôô'ch Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

STOLIK EKSPERTA:
Agata Gronkiewicz - sędzia Sqdu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
Aurelia Jankowska - pedagog, socjoterapeutka, koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim,
od września 201 7 r. koordynator Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim.
Ks. dr Krzysztof Naczk - doktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Centrum Psychologiczno-Past0raInego
„Więź” Diecezji Pelplińskiej.

Dodatkowe informacje:
1. Udział w konferencji jest nieodpłatny.
2. Dojazd uczestników we własnym zakresie.
3. Podczas konferencji będzie można zakupić ksiqżki Wydawnictwa Harmonia.
4. Konferencja będzie dokumentowana fotograficznie (Ustawa z dnia a lutego 1 994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych)
5. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Realizator projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

 

 

Plakat konferencji, główne hasło "Stop Krzywdzeniu, razem można więcej" - tekst na plakacie jaka w artykule.

Plakat z programem konferenecji

Plakat z wypisanymi ekspertami, którzy wezmą udział w konferencji.