Przypominamy 300+ do 30 listopada 2018 roku.

Informujemy, że do końca listopada br. można jeszcze składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
Dobry Start.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia -
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje dzieciom rozpoczynającym naukę w zerówce oraz młodzieży w szkołach dla dorosłych.
Wnioski złożone po 30 listopada 2018 r. pozostaną bez rozpatrzenia.
Zachęcamy do składania wniosków!

 

 

Obrazek w formie tekstowej.