LOGO Dobry Start 300 dla ucznia.

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Co ważne, świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody. Szacuje się, że każdego roku ze świadczenia „Dobry start” skorzysta w naszym mieście około 7 tys. dzieci.

Kto może skorzystać ze świadczenia?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek.
Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie „Dobry start” będą przyjmowane i rozpatrywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Wnioski o świadczenie będzie można złożyć w siedzibie tut. Ośrodka przy Al. Jana Pawła II 6.
Co ważne, w tych samym okresie przyjmowane będą wnioski o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pozwoli to na złożenie wniosku o różne świadczenia podczas jednej wizyty w Ośrodku.
Zachęcamy jednak do skorzystania z możliwości złożenia wniosku przez internet. Podobnie jak w przypadku świadczenia 500+, wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry start” będzie można składać m. in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Forma elektroniczna jest optymalna dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności odwiedzin w punkcie obsługi.
Uwaga: rozporządzenie nie przewiduje składania wniosków o powyższe świadczenie za pośrednictwem ePuap jak i platformy PUE ZUS.

Dobry Start
Jak otrzymać wsparcie ?
Należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata lub opiekun dziecka.


Kiedy złożyć wniosek ?

Należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata lub opiekun dziecka.
Wnioski online można składać już Od 1 lipca przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia można złożyć tradycyjny, papierowy wniosek. Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę we wrześniu.


Gdzie złożyć wniosek ?

Program „Dobry Start” inwestycja w edukację polskich dzieci.
TO 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają je bez względu na dochód. To pomoc dla 4,6 miliona uczniów. Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

Plakat Dobry Start - tekst jak w artykule

Kiedy złożyć wniosek?
Najszybciej, bo już od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć wnioski elektroniczne, m. in. za pośrednictwem:

Natomiast wnioski tradycyjne będą przyjmowane dopiero od 1 sierpnia 2018 r.
Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada 2018 r.
Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Termin wypłaty świadczenia
Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).
Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu br. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września.

Gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat nowego świadczenia?
Przewidujemy, że pytań o świadczenie „Dobry start” będzie zdecydowanie mniej, niż miało to miejsce np. przy 500+. Nowe świadczenie będzie przyznawane bez względu na kryterium dochodowe. Dzięki temu wnioski będą zdecydowanie prostsze, więc nie powinno być większych problemów z ich wypełnieniem. Oczywiście, w przypadku ewentualnych pytań mieszkańcy będą mogli liczyć na naszą pomoc.
Wszelkie informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia, jak również formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  http://www.mops.starogard.pl oraz w siedzibie Ośrodka przy Al. Jana Pawła II 6.

Więcej informacji dotyczących świadczenia "Dobry start" można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.mpips.gov.pl/dobrystart